Aannemingsbedrijf Groen en Zn. BV beschikt over een brede technische kennis. Opleiding en ervaring staan hier borg voor.

Natuurlijk kunnen wij ook een ontwerp maken, voor de opdrachtgever die meer wenst werken wij echter samen met Kunst Interieurarchitectuur te Hilversum.

Dit buro kan samen met U en in overleg met ons een ontwerp op maat voor U realiseren waarbij interieur en exterieur naadloos op elkaar aansluiten. Enige voorbeelden treft U onder de kop 'Projecten'

Na afronding van de ontwerpfase wordt er een kostenraming gemaakt van de bouwkosten. Daarna kan dan een eventuele aanvraag bouwvergunning worden ingediend. Als alle technische gegevens bekent zijn worden deze verwerkt in een open begroting zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Daar Kunst Interieurarchitectuur en Groen & Zn. BV werken met hetzelfde tekenprogramma kunnen gegevens zonder verlies wederzijds worden gebruikt. Natuurlijk ook voor U een groot voordeel!